პორნოგრაფიის გავრცელების საქმეზე საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა გიორგი ლოგუას საკონსტიტუციო სარჩელი, რომლის წინააღმდეგაც სამართალწარმოება "პორნოგრაფიის უკანონოდ გავრცელების" გამო მიმდინარეობდა. საკონსტიტუციოს მოქალაქემ 2017 წლის 7 აპრილს მიმართა, საქმის განხილვა 5 წელზე მეტ ხანს გაგრძელდა და შედეგი 2022 წლის 4 ნოემბერს გამოცხადდა. ლოგუას ინტერესებს მთელი ამ დროის განმავლობაში "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია" იცავდა. მოსარჩელის პოზიცია გიორგი ლოგუა, რომლის წინააღმდეგაც სამართალწარმოება მიმდინარეობდა, რამდენიმე გარემოებაზე ამახვილებდა ყურადღებას: კანონმდებლობაში ნათლად არ იყო განმარტებული, კანონიერად რა გზით და რა შემთხვევაში შეიძლებოდა პორნოგრაფიის გავრცელება; იმის მიუხედავად, რომ საკაბელო ტელევიზიებს აქვთ შესაძლებლობა მსგავსი მასალების ეთერში გაშვების, ინტერნეტში პორნოგრაფიის გავრცელების რეგულაცია საერთოდ არ არსებობს, რაც ნიშნავდა, რომ "ყოველგვარი განთავსება ინტერნეტსივრცეში იმთავითვე უკანონოდ არის მიჩნეული". მისი აზრით, ბუნდოვანი რეგულაციით დაწესებული სანქციის შიშმა შესაძლოა, აიძულოს პირი, თავი შეიკავოს იმგვარი მასალის გავრცელებისგანაც კი, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ სფეროშია მოქცეული. მოპასუხის პოზიცია სასამართლოში მოპასუხედ წარმოდგენილი იყო საქართველოს პარლამენტი, რომელიც ქვეყანაში კანონმდებლობას ქმნის. საკანონმდებლო უწყების წარმომადგენლების პოზიციით: პორნოგრაფია მეტაფიზიკური ცნებაა, არ არსებობს მისი უნივერსალური განმარტება, რის გამოც შეუძლებელია პორნოგრაფიის საკანონმდებლო დეფინიციის სრულყოფილად და ამომწურავად ჩამოყალიბება. ტერმინის შინაარსის აღქმა საზოგადოებაში ცვალებადია და მისი განსაზღვრება, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, დამოკიდებულია ადამიანთა ცნობიერებასა და მსოფლმხედველობაზე; ინტერნეტსივრცეში, პრაქტიკულად, ვერ განთავსდება პორნოგრაფია იმგვარად, რომ აღმოიფხვრას არასრულწლოვანთა მიერ მათზე წვდომის რისკი - შესაბამისად, ინტერნეტში პორნოგრაფიის საყოველთაო შეზღუდვა არის ლეგიტიმური მიზნის მიღწევის გამოსადეგი, აუცილებელი და ვიწროდ პროპორციული საშუალება. სასამართლოს მოწმედ გამოძახებული ჰყავდა პროკურორი, კომუნიკაციების კომისიის წევრები და კინომცოდნეები. პროკურორი ნიკოლოზ დგებუაძე აღნიშნავდა, რომ "არსებობს რისკი, რომ პორნოგრაფიული მასალა ხელმისაწვდომი გახდება არასრულწლოვნებისათვის, რის გამოც მიზანშეწონილია ინტერნეტით მისი გავრცელების აკრძალვა"; კომუნიკაციების კომისიის წარმომადგენლების, ივანე მახარაძისა და პავლე ბერიას თქმით, პორნოგრაფიის კანონიერი გავრცელების გზა მხოლოდ მისი საკაბელო მაუწყებლების ეთერში განთავსებაა კოდირებული ფორმით; ექსპერტმა გოგი გვახარიამ აღნიშნა, რომ პორნოგრაფია წარმოადგენს აზ...
წყარო

Eva

ქუთაისი
 • 2 თვის წინ

Nuro relaqs masaji

თბილისი
 • 1 თვის წინ

Maka varketili

თბილისი
 • 1 თვის წინ

Salo

თბილისი
 • 1 თვის წინ

ნინი

თბილისი
 • 25 თვის წინ

Amina

ბათუმი
 • 6 დღის წინ

ვერონიკა

თბილისი
 • 9 თვის წინ

Marisha

თბილისი
 • 1 თვის წინ

Tika

თბილისი
 • 1 თვის წინ

Lizi

თბილისი
 • 10 თვის წინ

Nina

თბილისი
 • 11 თვის წინ
 • VIP

Kesi mulatka

თბილისი
 • 7 დღის წინ